ประวัติ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China (PRC)) โดยมีกรุงปักกิ่ง ในภาษาราชการจีน เรียกว่า “เป่ยจิง” เป็นเมืองหลวง ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดงดาวดวงใหญ่ หมายถึง พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้นำผู้ปกครองดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือชนชั้นกรรมกรชนชั้นชาวนาชนชั้นนายทุนน้อยและชนชั้นนายทุน แห่งชาติ มีความหมายโดยรวมถึงเอกภาพของประชาชนจีนทุก ชนชั้น ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมีวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร 1 ใหญ่เป็น อันดับที่ 3 ของโลก ตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีเส้นพรมแดนบนพื้นดินยาว 22,800 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อกับ 15 ประเทศโดยรอบ ทิศเหนือ จรด คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย ทิศตะวันออก จรด เกาหลีเหนือ เคอร์กิชสถาน ทิศตะวันตก จรด ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ทิศใต้จรด อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พม ่า ลาว เวียดนาม และมีชายฝั่งทะเลยาว 18,000กิโลเมตร 2 โดยจีนครอบครองหมู่เกาะจำนวน 6,536 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไต้หวัน รองลงมาคือเกาะไห่หนาน 3